el nostre centre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

història
taca1
organigrama
taca2
calendari
taca5
oferim
taca3
normativa
taca4
etapes
taca8
secundària
taca7
primària
taca6
infantil
festes
biblioteca
projectes
anglès
taca9
agenda 21
taca10
serveis
menjador
taca11
acollida
taca12
gabinet
taca13

 

ampa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

principal
on som
actualitat
circulars
email
encapçalament
peu pàgina

 

 

 

 

 

 

 

 

El Col·legi Divina Providència es defineix:

 

confessional, català i obert a tothom.

Gràcies als bons resultats obtinguts als exàmens de Cambridge el curs passat, el centre ha estat reconegut com a Exam Preparation Centre.

 

 

La comunitat educativa del Col·legi Divina Providència entén que l’educació consisteix en el desenvolupament natural, progressiu i sistemàtic de totes les capacitats dels alumnes en ordre a la construcció de la pròpia personalitat en el marc de l’educació cristiana.

 

Els alumnes són el centre de l’activitat educativa, són els protagonistes de la pròpia formació i del desenvolupament de les seves capacitats. La missió de l’escola és ajudar-los i té com a objectius prioritaris:

 

 

tacalila Una educació personalitzada.
tacalila

La formació integral i permanent per tal de facilitar l’assoliment de la maduresa emocional i l’equilibri personal de l’alumne/a.

tacalila

Potenciar els valors morals, socials i democràtics que facin dels nostres alumnes ciutadans integrats a la societat actual i amb esperit crític.

tacalila

Promoure el respecte per la diversitat, la convivència, l’equitat, la tolerància, les minories, la pau...

tacalila

Facilitar el coneixement i estimació del patrimoni cultural català transmetent sentit de pertinença i arrelament al país.

tacalila

Crear consciència de la importància de conèixer, respectar i conservar el medi ambient.

tacalila

Adquirir habilitats per la prevenció i solució de conflictes que en el futur els permeti desenvolupar-se en tots els àmbits.

tacalila

Fomentar una actitud crítica i investigadora com a base per l’adquisició i formació dels aprenentatges.

Adquirir una formació acadèmica adient als moments actuals, realista, actualitzada, pràctica, innovadora i atenta a les necessitats específiques i a la situació de cada alumne/a.

 

 

 

INFORMACIÓ IMPORTANT:

Ja pots accedir a la nova web fent clic a l'enllaç:

agora.xtec.cat/coldivinaprovidencia