Català / Español  ·  TEL. 938 930 614 · EMAIL a8031599@xtec.cat
Català / Español  · 

Fotos: Break Out. ESO-3

Aquesta setmana hem culminat l'època del Renaixement ajudant Lorenzo de Médici a salvar la ciutat de Florència del frare Savonarola.