Català / Español  ·  TEL. 938 930 614 · EMAIL a8031599@xtec.cat
Català / Español  · 

Fotos: La ruta dels indianos. ESO-4

Descobrim l'emprenta que els indianos van deixar a la nostra ciutat.