Català / Español  ·  TEL. 938 930 614 · EMAIL a8031599@xtec.cat
Català / Español  · 

Escola

Especialistes Infantil i Primària

Matèries - professors/es

Llengua anglesa

Lídia Talán

Anna Kostecka

Educació física

Andreu Alemany

Gabriel Garcia

Adrià Piñol

Llenguatge musical

Daniel Tirado

Jose Manuel Manzano

Educació especial

Isabel Puente

Olga Cid

De suport

José Manuel Manzano

Isabel Puente

Eva Montoliu

Daniel Tirado

Adrià Piñol

Adriana Fusté

Gemma Gordo

Biblioteca

 

Eva Montoliu