Català / Español  ·  TEL. 938 930 614 · EMAIL a8031599@xtec.cat
Català / Español  · 

Serveis

Menjador escolar


Som escola amb cuina promotora d'alimentació mediterrània.   

El servei de menjador està format per una cuinera i un equip de professors que són responsables de fomentar els hàbits alimentaris i d'higiene saludables. Els dinars es programen mensualment i ocasionalment hi pot haver algun canvi. Els menús estan revisats per l'equip de l'Institut Municipal de la Salut de l'Ajuntament. Atenent a la diversitat, hi ha menús especials per a casos específics.

 

* Activitats: aula d'estudi, biblioteca, informàtica, esports, plàstica.

Multimèdia