Català / Español  ·  TEL. 938 930 614 · EMAIL a8031599@xtec.cat
Català / Español  · 

Etapes

Educació Infantil


Objectius generals d'Educació Infantil

 • Assolir una progressiva autonomia en les activitats quotidianes i la seguretat afectiva i emocional, a partir de l'adquisició d'hàbits bàsics de salut i benestar i del desenvolupament d'estratègies de resolució de conflictes.
 • Conèixer i entendre l'entorn físic i social mostrant interès i curiositat mitjançant l'observació, la manipulació i l'experimentació, i descobrir el plaer d'aprendre.
 • Ampliar les habilitats comunicatives en el llenguatge oral i escrit per tal d'enriquir la comprensió i l'expressió, valorant les produccions pròpies i les dels altres.
 • Descobrir les propietats dels objectes i comparar-les qualitativa i quantitativament establint relacions entre ells i situant-los en l'espai i el temps per tal de desenvolupar el raonament lògic i matemàtic.
 • Comprendre en llengua anglesa paraules i expressions senzilles pròpies de l'entorn i habituar-se a escoltar contes i relats adequats, mostrant interès i curiositat per apropar-se a una nova llengua.

  

Com treballem?

 • Es desenvolupen diferents projectes relacionats amb el Medi Natural i Social que parteixen dels interessos dels infants. 
 • Un projecte transversal anual: cada classe tria el seu nom en funció del tema triat pel curs escolar. A partir del nom triat, es desenvolupa un projecte on s'inclouen les diferents àrees i que es portarà a terme durant tot el curs. 
 • La llengua i les matemàtiques es treballen de forma manipulativa. A més, per donar suport a l'aprenentatge, es fa ús de materials i recursos digitals que es treballen a la Pissarra Digital Interactiva (PDI). Disposem d'una PDI a cada una de les classes d'Infantil. 

 

Activitats complementàries

 • Taller de musicoteràpia - 1 hora setmanal
 • Taller de jocs motrius - 2 hores setmanals
 • Taller d'anglès - 3 hores setmanals

 

Projectes i altres activitats

 • Iniciació a la robòtica. Robot Mouse
 • Protagonista de la setmana: tarda de pares.
 • Mascota de la classe.
 • Contes en família, maleta familiar.
 • Fem un conte per Sant Jordi juntament amb altres escoles del Garraf.  
 • Cantem al Nadal. Canal Blau. 
 • Congrés de la Ciència. 
 • Graduació de final d'etapa.  
 • Programa de Salut:
  • Capità Vitamines (Infadimed)
  • Pla de consum de llet a les escoles (Departament d'Ensenyament)
  • Programa de consum de fruita i hortalisses a les escoles (Departament d'Ensenyament)
  • Activitats de salut PAE: Tastaolletes a P3, Cric i Croc a P4 i Petits Gurmets a P5
 • Pla d'Animació a la Lectura (PAL):
  • Taller amb la Ratoliva i visita de la LLuneta (Biblioteca Joan Oliva de Vilanova i la Geltrú)
 • Hort Escolar
 • Sortides trimestrals i colònies des de P3 fins a P5. 

Multimèdia